Dorpshuis 'Sinte Pier'

Het Dorpshuis, St. Pieterstraat 3, is een centrale plek voor nogal wat activiteiten van het verenigingsleven. Hier wordt in de winter een Bonte Avond gehouden, wekelijks komen hier de leden van de Seniorensoos en het gebouw wordt ook gebruikt voor vergaderingen, recepties, ontvangsten, cursussen e.d..

Info beheerder: Mevr. M. Minderhout, 0117-372130; info@dorpsraadnieuwvliet.nl

 

Dorpsraad Nieuwvliet

De Dorpsraad Nieuwvliet houdt de vinger aan de pols van wat er leeft in het dorp en in de Gemeente Sluis. Zij hebben de taak om de gemeente te wijzen op de behoeften en vragen van de inwoners. Daarnaast worden er zo nu en dan vanuit de gemeente vragen voorgelegd aan de dorpsraad. Bewoners kunnen vragen, klachten, tips en opmerkingen altijd bij de dorpsraad neerleggen.
Afspraken tussen de gemeente en de dorpsraad zijn vastgelegd in een convenant.

Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen de gemeente en de dorpsraad. Tijdens zo’n kernbezoek gaat het college niet alleen in overleg met de dorpsraad, maar ook met de bewoners.

De dorpsraad organiseert jaarlijks een jaarvergadering waarin ze aan de bewoners uitlegt wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan en wat er op de planning staat voor het komende jaar. Tijdens zo’n jaarvergadering kunnen er ook vragen gesteld worden aan de aanwezige wethouder en ambtenaren.

Verder organiseert de gemeente in samenwerking met de dorpsraad opplusdagen in de kern. Tijdens een opplusdag worden er kleine klusjes opgeknapt.

Info: Dorpsraad Nieuwvliet.  Mail: info@dorpsraadnieuwvliet.nl